Kiinteistömanageri palveluksessanne

Luotettavaa, yksilöllistä ja asiakaslähtöistä toimitilajohtamispalvelua.

Lue lisää Ota yhteyttä

TP Management Oy

PAREMPAA TOIMITILAJOHTAMISPALVELUA YRITYKSILLE

TP Management Oy on vuonna 2016 perustettu toimitilajohtamisalan asiantuntijayritys, joka toimii B2B ympäristössä. Toimintamme keskiössä on asiakaslähtöisyys ja jokainen projekti räätälöidään yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan muuttuvia tarpeita.

Me TP Managementilla uskomme, että onnistuneella toimitilajohtamisella saavutetaan turvallisempia, viihtyisämpiä, ekologisempia ja tuottavampia toimitiloja. Tavoitteenamme on edistää tilojen loppukäyttäjän työhyvinvointia ratkaisuilla, jotka tukevat kiinteistön omistajan kiinteistöstrategiaa. Toimitilajohtaminen on kiinteistöjohtamisen osa-alue, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista (Kiinteistöliiketoiminnan sanasto 2012, Rakli).

Luotettava

Teemme minkä lupaamme, emme lupaa, mitä emme tee. Tahdomme olla luottamuksesi arvoinen kumppani.

Yksilöllinen

Jokainen palvelusuhde on meille ainutlaatuinen ja haluamme tarjota teille palveluja, jotka tuottavat eniten arvoa.

Asiakaslähtöinen

Erotumme kilpailijoista tarjoamalla parempaa asiaskaspalvelua. Osaava asiakaspalvelu on toimitilajohtamisen kulmakivi.

Palvelumme

Räätälöimme palvelumme vastaamaan juuri teidän tarpeitanne nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tukea teitä ydinliiketoimintanne toteuttamisessa.

Palvelumme
  • Toimitila- ja käyttäjäpalvelujen manageeraus

    Toimitiloihin ja niiden käyttäjille suunnattujen palvelujen suunnittelu, hankinta, valvonta ja kehittäminen. Toteutamme esimerkiksi muuttojen, kalustushankkeiden ja tilamuutosten projektijohtamispalvelua.

  • Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen manageeraus

    Kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon kohdistuvien palvelujen hankinta, valvonta ja kehittäminen. Toteutamme esimerkiksi siivouksen, jätehuollon, kiinteistöhuollon ja ulkoaluehuollon manageerauspalvelua.

Touko Pajunen

Yrittäjä

Touko on työskennellyt toimitilajohtamisalalla vuodesta 2012 alkaen ensin palkkatöissä ja vuodesta 2016 alkaen yrittäjänä. Hän on toiminut mm. teknisenä managerina ja palvellut useita Suomen suurimpiin yrityksiin kuuluvia asiakkaita.

Toukolla on palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen YAMK tutkinto, jonka lisäksi hän on suorittanut teknisen isännöitsijän tutkinnon (ITS®-TEK). Taustalla on myös Restonomin AMK tutkinto, jossa Touko suuntautui toimitilapalvelujen tuottamiseen ja johtamiseen.

Touko Pajunen

Case Study

FINNAIR

TP Management Oy toteutti Finnair Oyj:lle käyttäjäpalvelujen manageerausta 05/2016-06/2017 välisen ajan. TP Management tuki Finnairin kiinteistöjohtamisosastoa mittavien tilamuutosten läpiviemisessä koordinoimalla mm. sisäisiä muuttoja ja toimitilojen muutosprojekteja.

TP Management osallistui esimerkiksi kesällä 2016 puretun Lentokonehalli 6:n tyhjentämiseen, ja sen johdosta syntyneiden toimitilamuutosprojektien sekä muuttojen organisoimiseen. TP Management oli myös mukana Finnairin Toimintakeskuksen remontissa (2016-2017) koordinoimassa käyttäjäpalveluja, kuten väistömuuttoja ja remonttiin liittyviä tilajärjestelyjä.

TP Management Oy:n asiantunteva ja luotettava palvelu on juuri sitä, mitä Finnair toimitilapalveluiden johtamisen alueella yhteistyökumppaniltaan edellyttää. Toimiva kumppanuus edellyttää osaamista ja asiakkaan tarpeiden tunnistamista. TP Management Oy ja Touko Pajunen on suoriutunut erinomaisesti sopimistamme tehtävistä ja hänen toimintansa luotettavuus ja systemaattisuus on esimerkillistä.

Pekka Kuosmanen, Assistant Vice President, Finnair Oyj, Facility management

Case Study

CAVERION SUOMI OY / YIT OYJ

TP Management Oy tuotti Caverion Suomi Oy:lle kiinteistöpalvelujen manageerausta 10/2017 - 12/2017 ja 01/2018 - 03/2019. Loppuasiakkaana oli YIT Oyj. Aluksi tehtävänä oli 1,5 kuukauden mittainen teknisen manageerauksen projektityö. Tämän jälkeen TP Management toimi YIT Tilapalvelujen tukena manageeraamassa muuttoja YIT:n ja Lemminkäisen integraatioon sekä YIT:n pääkonttorin saneeraukseen liittyen. Projekti piti sisällään yli 40 muuttoa, ja ne koskivat n. 900 henkilöä, joista suuri osa muutettiin useampaan kertaan saneerauksen väistötarpeiden vuoksi. YIT:n pääkonttoritiloja uudistettiin Breeam sertifikaatin mukaisesti, ja lopputuloksena syntyi moderni monitilatoimisto.

TP Management Oy:n Touko Pajunen toimi projektin ajan YIT Oyj:n toimitilapäällikön, Outi Ståhlström-Kankkusen työparina muuttomanagerin roolissa. Tehtävässä korostui etenkin muuttoaikataulujen yhteensovittaminen saneerauksen aikatauluihin, sekä muutto-ja kalustamistyön ohjaus ja seuranta. Toimenkuvaan kuului myös siivous- ja jätehuoltopalvelujen sovittaminen muutostöihin, muuttoihin ja kalustamiseen.

Oheisella videolla esitetään Toukon, tilaajan ja loppuasiakkaan ajatuksia projektista.

Case Study

CAVERION SUOMI OY

TP Management Oy tuotti Caverion Suomi Oy:lle kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen, sekä muutostyöprojektien manageerausta 06-09/2020 välisenä aikana. Projektiluontoisessa tehtävässä korostuivat itsenäinen kohdekiinteistöjen haltuunotto, asiakasymmärrys, manageeraustehtävien dokumentoiminen, ja uuden kiinteistömanagerin perehdyttäminen kohdeasioihin.

TP Management Oy:n Touko Pajunen hoiti tehtävää Mikkelistä käsin. Loppuasiakkaina oli energiantuotantoyhtiöitä, sekä ajoneuvojen huolto- ja myyntiliikkeen toimipisteitä. Kohdekiinteistöt sijaitsivat Mikkelissä, ja sen lähikaupungeissa laajalla alueella.

Toukon kanssa ollaan oltu työkavereita historiassa, tunnen ja tiedän hänen työskentelytapansa, ja suhtautumisen työn tekemiseen. Siksi oli helppo lähestyä häntä projektilla, jonka tiesin osaltaan olevan haasteellinen. Haasteellisuutta loi mm. allokointi, tunnistaa eri asiakkaiden erilaiset tarpeet ja toiveet. Projektissa tärkein lopputulos oli ns. juosta hännät kiinni, suorittaa ja ohjata tarvittavat toimenpiteet, ja luovuttaa kohteet hyvin rullaavina seuraavalle managerille. Tässä Touko onnistui täydellisesti. Loppuasiakkailta olen saanut pelkästään positiivista palautetta Toukon työpanoksesta. Varmasti meille tulee myös jatkossa yhteisiä projekteja.

Markku Satta, Yksikönpäällikkö, Caverion Suomi Oy, Ylläpitokeskus

Ota yhteyttä

Vastaamme yhteydenottoihin henkilökohtaisesti